1 Μαΐ 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,στις 03 Μαΐου 2017ΘΕΜΑ 1ο:  Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

             
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με: α) Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, β) την “Αδελφότητα Κρωμναίων” και γ) τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κηφισιάς-Βότση στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».

               

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 130,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία της υποστήριξης παραγωγής του εικαστικού φεστιβάλ «Πεδίο Δράσης Κόδρα».


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά διορθώσεις στην Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλαμαριάς».

               

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2015 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς και εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 590/2015 απόφασής του.ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 233/2017 και 51/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα που  αφορούν το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 7ο:    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων δημοτικού ακινήτου προς την  Κ.Ε.Δ.ΚΑ. σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 185 Ν.3463/2006.

                  

ΘΕΜΑ 8ο:    Τροποποίηση όρου μισθωτηρίου συμβολαίου του κ. Ν. ΕρμείδηΘΕΜΑ 9ο:    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 (5η).
ΘΕΜΑ 10ο:  Εκμίσθωση των καταστημάτων Κ23-Κ24-K31-K32 που βρίσκονται στην Αγορά του Φοίνικα.ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της εργασίας για το άρθρο- κατηγορία 5 με τίτλο  «Επισκευή και συντήρηση ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ των Καλαθοφόρων οχημάτων, του Οχήματος μεταφοράς κοντεϊνερ & των Γερανών οχημάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.843,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Κατακύρωση αποτελέσματος.ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.922,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση της εργασίας φωτογραφικής κάλυψης πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμαριάς καθώς και την παραγωγή φωτογραφικού υλικού για το περιοδικό «Πολίτης Κ».ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 408,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε.


ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδη, τριών επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και μιας δημοτικής συμβούλου στην  Αθήνα.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  2.097,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για έξοδα κίνησης, ημερήσιας  αποζημίωσης και διανυκτέρευσης τους στην Αθήνα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμαριάς».

                   . ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση κανονισμών λειτουργίας  Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου       Καλαμαριάς.

                   

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση κανονισμών λειτουργίας  Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου       Καλαμαριάς.

                   


ΘΕΜΑ 18ο:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (3η).

                    

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης πριν τη δημοπράτηση για την ανάθεση της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’ ΚΑΙ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης


                   
 ΘΕΜΑ 20ο: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 111/2017 απόφασης του Δ.Σ. Έγκριση εκ νέου μετά την διόρθωση, της υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση μέτρων πυρασφάλειας σε κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς». Τρόπος εκτέλεσης .

                   

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 95.480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).       


ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εκδηλώσεων Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.635,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή τους


ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2017 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό συνεισφοράς φοίτησης νηπίων στους Π.Σ., απαλλαγές-εκπτώσεις για το σχολικό έτος 2017-2018, του «Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας  Ηλικιωμένων» Δήμου Καλαμαριάς.


ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. Παπαδόπουλου Λάζαρου.ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Κουτσουλιάνου Παναγιώτας.


ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση των κ. κ. ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ.


ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Βαφειάδου Ελισαβετ.

                  

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Ορφανίδου Αργυρώς.


ΘΕΜΑ 29  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Βογιατζή Ελευθερίας.


ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28θ/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. Πιλάτου Λαζάρου.


ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. Καραμπάση Γεώργιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου